Paviljongen

GJENÅPNET: Fra venstre BU-leder Lars-Erik Fuglesang, eier og daglig leder Martin Tærud, senior og pappa Øivind Tærud, bror og sønn Adrian Tærud, og helt til høyre seksjonssjef i driftsavdelingen i Bydel Bjerke, Ingrid Lilleberg. Bjerkedalen borettslag speiles i kafeens vinduer. Foto:

Paviljongen åpnet i Bjerkedalen park

Abonnement