PBE

UTREDET OM PLANER: Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten (PBE) om planene i Groruddalen. Foto:
Åpent møte med Plan og bygningsetaten

Vrakes diagonalplanene?

Abonnement
STORT OMRÅDE: Det planlegges byutvikling for Nedre Rommen. Seniorarkitekt Stig Eide i PBE, BU-medlem Bjørn Halme (Ap), BU-leder Rashid Nawaz (Ap) og enhetsleder i Groruddalsenheten PBE, Arne Bergsgard, ser utover nærings- og logistikkområde som skal transformeres til bolig, barnehager, skoler, sykehjem og parkområde. Men ikke før 2030.
 Foto:
Planprogram for Nedre Rommen:

Blir byområde
– på sikt

Abonnement
SVARER: Direktør Ellen S. de Vibe og prosjektleder Silje Hoftun i Plan- og bygningsetaten svarer på spørsmål om strategisk plan for Hovinbyen som nå er ute på høring.
 Foto:
Hovinbyen:

Spørsmål og svar

Abonnement