Petter Bøckman

SKJÆRER: På skjermen vises et kranium fra ulv, og Petter Bøckman peker på de kraftige, skjærende jekslene «carnassialer» som rovdyr er avhengig av for å stykke opp maten. Foto:

Ulv, ulv på Tveten gård

Abonnement