Pihlsen

Det er nok biler i Groruddalen. Derfor må forslaget i NTP om ny glommakryssing, som vil medføre ytterligere trafikk, droppes.

Fyll Groruddalen med flere biler!

Abonnement