Plan- og bygningsetaten

ØNSKER GARASJEBYGG: Naboene Robert Flinterud (til venstre) og Ole Edvard S. Weisæth står på naboens tomt der PBE tidligere ville ha et garasjebygg. I bakgrunnen til høyre Weisæths hus og Flinteruds til venstre. I bakgrunnen mellom de to skimtes en container der de to ønsker å bygge en felles garasje. Foto:

Nektes garasje på grunn av «utdatert» plan…

Abonnement
OVERKJØRT: Edvin Hammervold og Grethe Gulbrandsen opplever at Rødtvedt borettslag og andre naboer har blitt fullstendig tilsidesatt i byggesaken på Kakkelovnskroken 3. Foto:
Utbygging på Rødtvet provoserer naboene:

– Blir overkjørt av planmyndighetene

Abonnement
x Foto:
Fra grått til grønt:

Storutbygging på Kjelsrud

Abonnement
ILLUSTRASJON AV PLANENE: Området er her sett fra sør, med Østre Aker vei nærmest, og Rommensletta idrettspark til høyre (øst). Modellen viser omfanget av mulig ny bebyggelse, et nytt gatenett og nye grøntkorridorer på langs og tvers gjennom bebyggelsen. Illustrasjonen viser helhetsløsning for utvikling i området slik det var foreslått ved høringen av planprogrammet. Foto:
Naboene på infomøte om Nedre Rommen:

Positive til planene,
men mye å ta hensyn til

Abonnement
INVITERER TIL DIALOG: Seniorarkitektene Bruse Rognlien, Marte Slåstad og Stig Eide i plan- og bygningsetaten snakker her med BU-leder Rashid Nawaz i Bydel Stovner om planene for Nedre Rommen. I dag, onsdag, har alle mulighet til å være med på samtalen. Foto:
Åpent dialogmøte om Nedre Rommen:

Planene har nå tatt
noen skritt videre

Abonnement
SAMMEN OM GRORUDDALEN: Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen S. de Vibe, og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) mener begge at Groruddalen har et stort utbyggingspotensial. Nå gjelder det å få med utbyggerne.
 Foto:

– Oslo trenger Groruddalen…

Abonnement
LÆRDOM: Synnøve Riise Bøgeberg og Roy Tjomsland har flyttet til Oslo Rådhus for å jobbe med ny Groruddals-satsing mens Petter Daae Slipher (t.h), som er pensjonert, har mye kunnskap også om tiden før intensjonsavtalen i 2007. I dag er det avslutningskonferanse på Hotel 33.
 Foto:
Stor konferanse om Groruddals-satsing og boligbygging:

Groruddalens rolle
i byutviklingen

Abonnement