Plankekjøring

Plankekjørere nær Kristiania (Tegning av Johannes Flintoe) 1814 Foto:

Plankekjørerne i Groruddalen

Abonnement