Planprogram

PLANOMRÅDET: Som man ser er verken Rødtvet gård eller Kakkelovnskroken med. Førstnevnte påvirkes likevel av nye siktlinjer, noe PBE har tatt hensyn til i forslaget som sendes til politisk behandling nå. Foto:

Rødtvet-planene er klare … nå blir de sendt til politisk behandling

Abonnement
SLIK KAN DET BLI: I planprogrammet er det laget skisser for hvordan området kan bli seende ut. Skissene viser tenkt plassering av ulike bygg og anlegg, men ikke utformingen av hvert av byggene. Tegningene viser heller ikke alle elementene som skal på plass i uteområdene, bare de største, slik som fotballbane, skoler og hall. Foto:
Planprogrammet er klart:

Mange godbiter for lokalsamfunnet

Abonnement
STOR INTERESSE: Det er åpenbart mange i området som er spente på planprogrammet for Haugerud/Trosterud. Foto:
Planprogrammet for Haugerud/Trosterud:

Bekymret for stengte skoler og baner

Abonnement