Prestestreik

STØTTER BUDSKAPET: Heinke Foertsch (t.v.) får støtte fra kappellan Einar Østerhagen i Grorud menighet under streiken. Østerhagen er ikke selv tatt ut i streik. Foto:

I år ringer ikke juleklokkene i Furuset kirke

Abonnement