Private driftere

HAR SAMME MÅL: Hele bydelsutvalget ser positivt på de private initiativene, og er enige i at arbeidet med fritidstilbud har tatt for lang tid. (Alle foto: Rolf E. Wulff.) Foto:
Stovner:

Positive til privat
drift av fritidstilbud

Abonnement