Prost Øyvind Stabrun

BLIR DET NAVNEBYTTE? Prost Øyvind Stabrun og de fem menighetsrådene i Groruddalen har frem til 1. mars til å komme med sine høringsuttalelser på forslaget om å endre prosti-navnet fra Østre Aker til Groruddalen. Foto:
Hva skal prostiet hete

Østre Aker versus Groruddalen

Abonnement