Prost

NYE UTFORDRINGER: Øyvind Stabrun ser fram til å ta fatt på prostegjerningen i Groruddalen. Foto:
Ny prost i Groruddalen:

– Vil ha en raus og åpen kirke

Abonnement