Renhold

NEDSTEMT: Frp ved Øyvind Gamre, samt Høyre ved Bente Irene Johannessen og Johnny Gran viser her stemmetegn for å reversere forslaget om å rekommunalisere renholdet. Forslaget fikk ikke støtte fra øvrige partier i Grorud bydelsutvalg. Foto:
Frp og Høyre i Grorud BU:

Nei til kommunalt
renhold i Grorud

Abonnement