Rødtvet gård

KULTURLANDSKAPET: Fra Rødtvet gård ser man i dag ned til Bredtvet, og har også utsikt helt over til Østmarka. Følger man planprogrammet, vil byggene i Kakkelovnskroken kutte begge disse siktlinjene. Foto:
Planene for Rødtvet-utbygging:

Frykter at man går i den samme fella

Abonnement