Rødtvet storband

SPILTE FOR ELEVENE: Med god avstand mellom rekkene i salen kunne Rødtvet storband endelig spille for et publikum igjen. (Bilder: Rødtvet storband) Foto:

Endelig publikum for skolekorpset

Abonnement
SKAPTE STEMNING: Solist Kristian Varmo Andresen 
sang «Phantom of the Opera» og «Music of the night» sammen med elever fra Smutten musikkstue. Foto:

Musikalske talenter
i Grorud kirke

Abonnement