Seminar

VIKTIG MED STØTTE: Bård Arild Sørum fra Bydel Bjerke inviterte Rune Glørstad til å holde foredrag for bydelens ansatte om hvordan man kan være en støttespiller for barn og unge som sliter med overvekt. Foto:
Økende overvekt blant barn og unge:

– Man må tørre å si ifra

Abonnement
SEMINAR: Prosjektleder Daniel Getz for «Mangfoldige mannfolk» er opptatt av å forbedre aktivitetstilbudet for innvandrermenn og innvandrergutter. Foto:

Furuset-seminar for
mangfoldige menn

Abonnement