Sinober

LILLOMARKA: Innenfor det markerte området ser man for seg en sammenhengende sykkel/trille-trasé. Foto:
Venstre og Høyre for sykkeltrasé i Lillomarka:

– Traseen vil ha stor verdi

Abonnement
VIL UTVIDE TRASEEN: Torgeir Soot fra Lilloseter og Ellen Sønsteby fra Sinober ønsker at stiene som fører fra det ene stedet til det andre skal bli gjort noe med og knyttes på veien som allerede er der, slik at det blir mer tilgjengelig for alle. Foto:
Hadde grønt lys for sykkeltrasé Burås-Sinober-Lilloseter...

Men så ble planene nedprioritert

Abonnement