Skanser

SLIPPER MUSIKKVIDEO: Låta «Hit, men ikke lenger» er laget av Jan Bøhler og Stian Hebjerk. Den handler om da svenskekongen ble stoppet ved skansene på Bakås. Foto:
Fra skansene på Bakås:

Rocke-Bøhler med ny musikkvideo

Abonnement