Skjermbruk

Frøydis Jørve Strømme (Grorud MDG) og Eivind Trædal (Oslo MDG).

Skjermbevisst skole: Groruddalen bør vise vei!