Skjønhaug

Familien Skjønhaug 1916. Fra venstre: Reidar, Anders, Karoline, Mina med Else påŒ fanget, Wilhelm med Ivar og Johny, Arne, August, Anne Rebekka, Johan og Edvard. (Foto: Inger Skjønhaug Klaastad.) Foto:

Husmannsplassen Skjønhaug på Trosterud

Abonnement