Skoleresultater


GREIT PÅ GRAN: Rektor Randi Sømo (t.h) og Saida Begum (H) i Oslo Bystyre er fornøyde med å ligge over landsgjennomsnittet på skolebidragsindikatoren. Gran skole fikk 3.6 på mellomtrinnet – mens landsgjennomsnittet er på 3.4. I tillegg har de skrumpet inn elevtallet på nivå 1 for nasjonale prøver.
 Foto:

Hevet elev-nivået betraktelig

Abonnement