Smittevernutstyr

SMITTEVERNUTSTYR TIL HELE BYEN: Arbeidsleder Morten Hauge, sammen med de ansatte Eirin Lisa Enoksen, Alf Jon Hansen og Magnus Lund. Foto:

Distribuerer smittevernutstyr til Oslo: Byens usynlige helter i kampen mot korona-viruset

Abonnement