Sosiale relasjoner

TA VARE PÅ EGEN HELSE: Seniorveiler Kristine Gram, Rødtvet seniorsenters kokk Daniele Bacci og seniorveilleder Eva Bjørnson samarbeider om hvordan eldre skal ta vare på egen helse i alderdommen. Foto:

Har eldres
helse i fokus

Abonnement