Storbylegevakt

FØRSTE SPADETAK: Byrådsleder Raymond Johansen fikk æren av å sette spaden i jorda og markere starten på utbyggingen av den nye storbylegevakta som skal stå ferdig i 2023. Her med Lars Henrik Bøhler fra Omsorgsbygg, Ståle Rød fra Skanska, Cathrine M. Lofthus fra Helse Sør-Øst, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen og nærings- og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen. Foto:

Her markeres starten på byggingen av Oslos nye storbylegevakt på Aker

Abonnement
I RUTE: Omsorgsbygg opplyser til avisa at rivingen går helt etter planen og at de forventer å være i mål ved nyttår. Foto:

Gravemaskinene bereder grunnen for den nye storbylegevakten på Aker

Abonnement
ILLUSTRASJON AV ALTERNATIV 1: Her ser man skissering av utbygging etter planalternativ én. Som fullt utbygget kan det romme 225.000 kvadratmeter nye sykehusbygg. Foto:
Planene for nye Aker sykehus...

Her er første alternativ:

Abonnement
MER INFO, FORTSATT SKEPSIS: Planene for Aker lokalsykehus ruller sakte, men sikkert fremover. Fremdeles er det en del uløste problemstillinger som finansiering og tidsaspekt.
 Foto:
Ja til storbylegevakta på Aker

…vent med applausen

Abonnement