Stovner idrettslag

LIF LAGA: BU-leder Knut Røli er stolt av at bydel Alna nå også er med på Lif Laga-prosjektet. Her med Åsmund Gylder og ungdom fra bydel Stovner og bydel Alna i et møte med Press fra Redd Barna.
 Foto:

Samles på epleslang

Abonnement