Stovner Vel

DREV HAGEBRUK: Fram til 1952 het det Stovner Vel og Hagebrukslag. Dermed gikk man bort fra hagebrukvirksomhet. Velhuset, som man ser her på bildet, kom først på plass i 1976. Foto:
Stovner Vel 90 år

Gikk bort fra hagebruk

Abonnement
LANG FARTSTID: May Rasmussen har vært medlem av Stovner Vel i 12 år og har 10 års fartstid i styret. Her står hun sammen med dagens styreleder, Arild Lund. Foto:

Stovner Vel er 90 år

Abonnement