Svangerskap

BIDRAR TIL TRYGG FØDSEL: Farida Alavi, doula for fødende minoritetskvinner og Kari Skolseg, jordmor og doulakoordinator ved Ahus, ser på doulaprosjektet som et viktig bidrag til likeverdig fødselstilbud for kvinner. Foto:
Flerspråklig hjelpekone på Ahus:

– Bidrar til et likeverdig fødselstilbud

Abonnement