Tigging

UENIG: Leder Bjarne Kristoffersen for Bjerke SV mener det er uhørt å skulle forby fattige mennesker å be om litt økonomisk hjelp. Foto:

Bjerke SV: – Dette har gått for langt

Abonnement