Tingstad

ENDELIG IGANG: Niklas Jigberg fikk æren av å ta det seremonielle spadetaket før oppføringen av Tingstad Emballasjes nye lokaler. Entreprenørene fra Neteland tar over herfra, her ved Jonny Fjelstad (t.v.) og Kristian Jørgensen. Foto:
Tingstad Emballasje

Smeller til med nye lokaler

Abonnement