Trafikktiltak


SENKES: Farten utenfor Stovner senter foreslås å senkes fra 50 km/t til 30 km/t.
 Foto:

Foreslår å senke
farten på Stovner

Abonnement