Trappeheis

FANGET: I seks måneder har kreftsyke Berit Hansen ventet på å få montert en trappeheis. Uten den er hun fanget i sin egen leilighet. Foto:

Kreftsyke Berit (83) er gissel i eget hjem

Abonnement