Triaden Lørenskog senter

UTVIDER SENTRET: På baksida av Triaden blir det restauranter og spisesteder på rekke og rad ut mot parken og de nye boligene på Skårer vest. Både nye boliger, park og flerbrukshall inngår i utvidelsen av Triaden. (Ill: Thongård AS/Triaden senter). Foto:
Senteråret 2020 – Lørenskog-siden:

Tallene stuper i vente på «nytt» senter

Abonnement
Senterlederne Christopher Castberg på Metro senter (t.v.) og Jørgen Lund Solvei på Triaden Lørenskog senter. Foto:
Senteråret 2019 – Lørenskog-siden:

Vekst og gode tall, men også tøffe tider og store endringer

Abonnement