Tverrforbindelse

ER MED: Romeriksbanen og tverrforbindelsen i Groruddalen er under planlegging.
 Foto:

Tverrforbindelsen er i planen

Abonnement
BER POLITIKERNE FATTE VEDTAK: Odd Einar Dørum (V) vil at politikerne som forhandler om Oslopakke 3 skal sørge for at det står om tverrforbindelsen i Groruddalen tydelig – og ta den ut av tabellen og i en egen sak.
 Foto:

– Tverrforbindelsen må
med i planleggingen

Abonnement
EN BANE TIL BESVÆR: Bjørn Engstrøm mener det ikke står noe konkret om tverrforbindelsen i Groruddalen i Oslopakke 3. Politikerne er enige, men sier at det nå finnes penger til den og at den skal komme. De kan bare ikke si når... Foto:
Byrådet – etter ett år
Om tverrforbindelsen:

– Den står ikke
nevnt, men…

Abonnement