Ungdomskonseptet

POLITISK VEDTAK: I dag skal saken om utvidet fritidstilbud til barn og unge opp i bydelsutvalget. Leder av Stovner ungdomsråd, Ayoub Zannachi (t.v.) og BU-leder Rashid NAwaz (Ap) er begge glade for å ha ungdommen med i hele prosessen. Foto:
BU-Stovner:

Ungdomstilbudet behandles
i kveld

Abonnement