Utslipp

<strong class="nf-o-text--strong">STRIDENS KJERNE:</strong> Hafslunds nye varmeanlegg på Haraldrud er Co2-nøytralt, men øker de lokale utslippene av NOx og støv. Nå får de strengere regler å forholde seg til. Foto:

Halv seier i Haraldrud-saken

Abonnement