Villfylling

MYE AVFALL: Det er tydelig at villfyllingen langs Alnaelva kommer etter en oppussing, og har havnet på helt feil sted. Foto:

Søppel tømt langs elva

Abonnement