Villy Kolstad

PARKEN: Høybråten-parken betyr mye både for Villy Kolstad, velforeningen og stedets beboere. Her foregår både julegran-tenning på vinteren og parkkveld på sommeren. Scenen med tak og rommet under er bygget på dugnad av Høybråten velforening. Foto:
Villy fyller 70:

Alt for Høybråten

Abonnement