Oyvind-Habrekke-1-1

Barnas dag på de voksnes premisser?

17. mai skal være en folkefest, hvor barn og unge står i sentrum. Kan ikke skjenking av alkohol vente til etter at barnetoget er over?

Dagens regelverk sier at alkoholserveringen først åpner kl 12, to timer etter barnetoget har startet. For Høyre og Venstre er dette tilsynelatende et problem. I byrådserklæringen går de to partiene inn for å fjerne de kommunale begrensningene på skjenking på 17. mai, 1. mai og andre helligdager. Dermed vil det bli tillatt å skjenke alkohol fra kl 06, også på 17. mai.

Mange barn oppgir dager som 17. mai, nyttårsaften og julaften som ekstra belastende på grunn av økt rusbruk hos foreldrene. Vi voksne har en tendens til å tro at ingen merker at vi hygger oss litt ekstra med et glass eller to. Men barn er langt mer sensitive for selv små endringer i atferd og stemningsleier hos voksne.

Derfor mener KrF at det er kritikkverdig at voksnes ønske om å nyte alkohol skal trumfe hensynet til barn og unge, særlig den ene dagen i året som smykker seg med hedersbetegnelsen «barnas dag».

Det er ingen skam å tenke seg om en gang til, ikke minst hva gjelder skjenking på 17. mai. I anledning nasjonaldagen sender vi derfor en oppfordring til byrådet: Sett barna først og legg dette forslaget bort!