Håvard Pedersen
Håvard PedersenBilde 1 av 1

Dette er løftebrudd, Marit Vea!

Til Akers Avis Groruddalen 29. mai uttaler Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) i forbindelse med Oslopakke 3: «- Endelig en ordentlig satsing på Groruddalen» – som innebærer at Oslo øst fortsatt skal betale 75 prosent av bompengene som inndrives i Oslo, mens det Groruddalen får til sine 150.000 innbyggere er 1,5 km ny trikkelinje med to holdeplasser samt forbedring av det tverrgående busstilbudet etter at dette ble barbert en del i fjor.

Videre uttaler Vea at «… så må vi finne ut om det er mest hensiktsmessig med trikk til Tonsenhagen eller Hovinbyen.» Sporveksler og trikkeruter som forgrener seg later altså til å være et «fenomen» som bare gjelder andre steder i byen, men ikke i Groruddalen. Dette er ingen ordentlig satsing, Vea!

På Groruddalen Miljøforums valgmøte i fjor sa du at nå var du lei av å høre politikerne komme med løfter for Groruddalen, men som aldri ble innfridd, og nevnte spesielt trikk til Tonsenhagen. Det var et naturlig valgløfte siden Ruter i 2011 la fram et ferdig reguleringsforslag for trikk til Tonsenhagen som første trinn i det helt naturlige å legge linja helt fram til en av Grorudbanens stasjoner for å gi overgangsmuligheter mellom de to linjene. Bakgrunnen for forslaget er at bussrute 31 forlengst har nådd et kapasitetstak, og har lenge vært moden for å bli erstattet av trikk som vil gi ruta økt kapasitet og bli mer attraktiv. Siden har det bare blitt flere folk i Årvollområdet, og mer bygging er på gang. Men det virker som det er kostnadsfritt å neglisjere dette området. Bussruter barberes og løfter er åpenbart noe man bare kan gå fra etter kort tid.

Ikke nok med at det opprinnelige løftet reduseres fra seks til to holdeplasser og mer enn halvert lengde, men vi skal også stilles i tvil om det i det hele tatt noensinne kommer noe trikk videre fra Bjerkekrysset. Framtidas kollektivtilbud i store deler av bydel Bjerke er dermed helt uforutsigbart.

Utallige andre byer verden over planlegger ikke slik. Utfordringene er de samme over alt, nemlig for lite gateareal sett i forhold til stadig økende bilisme med påfølgende store ulemper med framkommelighet og miljø. Derfor lærer byer av hverandre og satser på det andre lykkes best med. Men ikke Oslo. Andre byer legger planer for- og bygger ut sporveisnett til erstatning for overfylte bussruter. Dermed økes kollektivtilbudets attraktivitet, flere parkerer bilen og trikk har en langt større positiv innvirkning byutviklingen enn buss. Med slik helhetlig planlegging reserveres også arealer som sikrer framtidige kollektivlinjer god framkommelighet.

Gjennomfør det du har lovet, Vea med trikk til Tonsenhagen som første byggetrinn, og med innlagte sporveksler i Bjerkekrysset klar for en nødvendig linje via Hovinbyen mot Sentrum og andre nye linjer som et viktig supplement til dalens to t-banelinjer og Hovedbanen.

Er det to ting Groruddalen har mer enn nok av fra før, så er det biltrafikk og brutte valgløfter.

Aksjon 31-bussen på skinner