svømmehallØkern

Hvorfor ikke bygge en permanent ishall her med en gang?

Hvis VG har sitert bystyrerepresentant Siavash Mobasheri fra Rødt riktig i sin artikkel fra 29.6, er ikke kampen om Hasle-Lørens nye fotballbane over riktig ennå.

Og det er bra, for de syv alternativene som er presentert som mulig lokalisering av ny fotballbane ligger enten på området til andre fotballag som Årvoll, Skeid eller Vålerenga, i et industriområde, (Haraldrud), tett på sterkt trafikkert vei eller vil være så kostbare i innkjøp (Cirkle K-tomta på Økern) at vi håper dette ikke er alvorlig ment.

Det eneste alternativet som virker velfundert er å legge en ny fotballbane i nærheten av Ulven skole. Med den massive utbyggingen som foregår både på Ulven, og som etter hvert vil komme på Haraldrud, vil det komme mange barn også her som skal spille fotball. 

Men, det løser ikke problemet for alle de ungene som skal vokse opp rundt dagens Lørenbanen. 

Siavash Mobasheri foreslår å legge en 11-erbane på Bama-tomta. Da synes jeg samtidig han skal ta skrittet fullt ut og også foreslå at det ikke bygges noen leiligheter i det hele tatt på Bama-tomta, at den kun skal forbeholdes park, idrett og rekreasjon. En slik løsning hadde helt klart vært den aller beste, en 11-erbane tar 7-8 mål, og selv om fotball er populært er det også de som som heller vil ha en stor park de kan gå tur i eller bruke til andre uorganiserte aktiviteter, og som ansvarlig kommune må vi også ta hensyn til deres ønsker.

Men det finnes en måte å gjøre det på som også vil spare kommunen for 75 millioner kroner, og det har de blågrønne samarbeidspartiene i Bjerke bydel diskutert med både idrett og FAU, men vi er ikke sikre på om vi tør å foreslå det. Hvorfor denne tilbakeholdenheten? Jo, fordi et slikt forslag kan forstyrre fremdriften av bygginga av en flerbrukshall på Løren idrettspark, den hallen som også skal være gymsal for Refstad skole og som det føles har vært planlagt siden Noah gikk i land etter syndefloden. Vi har akkurat vært igjennom en byggeperiode på fem år etter at midlertige Refstad skole måtte stenge og undervisningen ble flyttet til Bredtvet. Befolkningen i området har et litt anstrengt forhold til midlertidighet.

Forslaget er som følger: Nå er det planlagt å bygge en midlertidig ishall i Økern Torgvei 2, der dagens midlertidige svømmehall ligger, hvorfor ikke bygge en permanent ishall her med en gang? Dagens ishall kan brukes i de årene det tar å bygge en ny. Etaten estimerer at det vil koste 75 millioner å bygge en midlertidig ishall. 

Sammen med en ny permanent ishall i Økern Torgvei 2 kan vi bruke de 75 millionene vi sparer på en midlertidig ishall, til å bygge et grendehus som kan gi plass for bibliotek, nabolagskoret, speidergruppa og lokaler der man kan feire konfirmasjon og bryllup. Man kan til og med varme opp grendehuset med overskuddsvarme fra den permanente ishallen! 

Hva er så problemet? Det er ikke bare-bare å bygge, og vi har full forståelse for at de kommunale etatene trenger tid på å sjekke at bygging foregår innenfor det loven pålegger. Inne i det som nå heter Løren idrettspark ligger HL fotballbane, dagens ishall, plasthallen til håndballen og HL sitt klubbhus. Her har de kommunale etatene nå brukt mange år på å planlegge ny ishall, flerbrukshall til håndball/gymsal til Refstad skole i tillegg til utendørs skøytebane, park, åpning av Refstadbekken og to 5-erbaner. 

Hvis man, i stedet for å bygge en ny ishall i bytte for dagens ishall, legger en ny fotballbane som dekker det samme areal som ishall, må det til en ny regulering. Og da må hele området reguleres på nytt, og da vil hvertfall tre årskull til på Refstad skole og i håndballgruppa miste tilgang til flerbrukshallen. Hvis man da ikke kan ta flerbrukshallen ut av reguleringsplanen og starte med å bygge den.

For å oppsummere: Fordelene med å bygge en permanent ishall i Økern Torgvei 2 er at Hasle-Løren får en fotballbane som ligger ved siden av dagens eksisterende fotballbane. Kommunen sparer 75 millioner som kan være starten på et grendehus som bydelen har stor bruk for.

Hva er imot: Hvis flerbrukshallen ikke kan tas ut av reguleringsplanen for Løren idrettspark vil det ta vinter og votter og år for å regulere hele planen på nytt. Det blir ikke noen 11-erbane, det er det ikke plass til, men stor nok til at den sammen med en ny fotballbane lagt til Ulven skole vil dekke behovet for området.

Og det er her bystyrepolitikerne kommer inn i bildet. Hvis et flertall i bystyret ber etatene om å prioritere denne oppgaven, så kan dette gå. Selv om etatene har brukt mye tid og krefter på å planlegge Løren idrettspark så tror jeg ikke de har noe imot å spare kommunen for 75 millioner kroner ved å ikke bygge midlertidighet. Det må være langt mer faglig utfordrende og stimulerende å planlegge noe som skal bli stående.

Vi er lei av midlertidighet!

Ole Berdon Bakke.

Ole Berdon Bakke,
Bjerke MDG

Kommentarer