Ole Berdon Bakke

svømmehallØkern

Hvorfor ikke bygge en permanent ishall her med en gang?