d0d419b1c0ab3.jpg

Groruddalen bidrar mest, men får minst

Eivind Trædal bidrar med politikerfjas og bortforklaringer.

I et innlegg i Akers Avis Groruddalen 28. juli kommer Eivind Trædal (MDG), leder av bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg, med en lang rekke bortforklaringer når det gjelder det ubestridelige faktum at Groruddalen bidrar mest med bompenger, men får minst tilbake.

Trædal omtaler økte bompenger, reduserte billettpriser på kollektivreiser og bedre sykkelveinett. Han hevder at byrådet har styrket busstilbudet, samtidig som han vet at Ruter ønsker å redusere busstilbudet i Groruddalen. Ruters planer om redusert busstilbud i Groruddalen nevnes ikke av Trædal.

Økte bompenger øker ytterligere belastningen på Groruddalen og bidrar i enda større grad til at Groruddalen betaler mest og får minst tilbake. Økte bompenger er nødvendig for å finansiere de enorme pengeslukende prosjektene vest for Oslo og i Bærum, særlig Fornebubanen og ny E18 vestkorridoren. Denne økningen i bompenger vil sannsynligvis fortette på grunn av pengemangel til prosjektene vestover. Dyrtida bare fortsetter. Dette nevner ikke Trædal.

Reduserte priser på kollektivreiser gjelder hele Oslo, og er ikke et Groruddalstiltak. Bedre sykkelveier gjelder også hele Oslo, ikke bare Groruddalen. Nytt signalsystem for t-banen er ikke et Groruddalsprosjekt, men noe som kommer hele byen til gode.

Det eneste prosjektet som Trædal nevner og som gjelder Groruddalen, er den nye tunnelen mellom Brynseng og Hellerud.

Miljølokket på Furuset får ikke noe – enorme bevilgninger til Fornebubanen

Trædal unnlater å nevne at det ikke er bevilget penger i det hele tatt til miljølokket over E6 på Furuset. Heller ikke er noe bevilget til skinnegående løsning på tvers i Groruddalen, og heller ikke noe til Fossumdiagonalen. Ønskene om redusert trafikk på Trondheimsveien nevner ikke Trædal i det hele tatt.

Trædal nevner heller ikke at det bare i 2024 skal brukes 3,471 milliarder kroner til Fornebubanen i tillegg til oppgradering av Majorstua stasjon med 266 millioner kroner. Til videre planlegging av forlengelse av t-banen til Lørenskog, skal det i 2024 brukes 10 millioner kroner. Litt av forfordeling av pengene til tiltak i vest og lite til tiltak i øst. Dette nevner ikke Trædal. Tallene fremgår av Handlingsprogram for Byvekstavtale og Oslopakke 3 for 2024-2027. Sett med Groruddalsøyne er dette rystende lesning.

Fornebubanen tar veldig mange penger

Totalt vil det koste minst 30 milliarder kroner å bygge Fornebubanen som opprinnelig var kostnadsberegnet til 4,5 milliarder kroner. Denne utbyggingen til Fornebu er et enormt pengesluk som setter andre, nødvendige samferdselstiltak på vent i mange år fremover. Prosjektet er støttet av vårt nåværende byråd som sier at de jobber for Groruddalen, men det er noe vi ser lite til når det gjelder samferdselstiltak.

Oslopakke 3 innebærer en urimelig, urettferdig og utrolig skjevdeling av pengene som Groruddalen i stor grad bidrar med. Det er omvendt Robin Hood-politikk som går ut på å overføre penger fra Groruddalen til Oslo vest og Bærum. Dette er samferdselspolitikk som vårt nåværende byråd med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i stor grad står ansvarlig for.