Ben Borgen
Ben Borgen

Groruddalen får vekslepenger tilbake av det vi betaler inn

Nå som Bærumspakka er vedtatt er det på tide at vi oppsummerer resultatet. Som vanlig får Oslo vest og Bærum det meste. Groruddalen får vekslepenger tilbake av de 25,2 milliarder vi betaler. Groruddalen får 3 milliarder tilbake av våre egne penger, men det må utredes først.

I Bærum trengs ingen utredning, alt er ferdig utreda. Bygginga er i gang på E18, Fornebubanen og Gjønnestunnelen. Røatunnelen står øverst på prioriteringslista. Til sammen cirka 100 milliarder. Dagen etter at gavepakka var et faktum dro ordførerne i Bærum og Asker til Stortinget for å klage sin nød, ikke én men to ganger. De ville ha tilbake sin teslafil, og de ville ha vedtak om bygging av E18 fra Strand til Asker. Det var sprekker i brua i Sandvika.

Hvis vi så sammenligner Bærum med prosjekter i Groruddalen blir situasjonen omvendt:

1. Lokk over E6 Furuset: Ingen penger, ingen utredning. Vedtak Oslo bystyre 1998 mot Høyres stemmer lovet av Jens Stoltenberg og Anders Røberg-Larsen i 2005 fra bygrensa til Alna senter

2. Fossumdiagonalen: Ingen penger, ingen utredning. Utreda før, ute av alle planer.

3. Bredtvet-tunnelen: Ingen penger, ingen utredning. Utreda før, nesten glemt.

4. T-bane til Ahus. Utreda for lenge siden i tre alternativer, utredes nå bare til Visperud. Ingen frister. Lovet av Støre i helsides annonser i Akers Avis Groruddalen.

5. T-bane på tvers i Groruddalen: Ingen penger, ingen utredning. Lovet av Raymond Johansen i annonser i Akers Avis Groruddalen. Også lovet av Erna Solberg i Akers Avis Groruddalen 28.8.2019, fullfinansiert, intet mindre.

6. Sentrumstunnel. Ingen penger, ingen utredning. Lovet av Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse i Arbeiderpartiets valgavis og i Akers Avis Groruddalen. «Spaden i jorda nå». Samme mann fremma så forslag på Oslo Aps årsmøte om å legge tunnelen død. Vedtatt.

7. Ensjø-diagonalen: Ap, SV og MDG sammen med Frp skrinla spor 2 av diagonalen. Spor 1 er ferdig. Ingen konsekvensanalyse. Nå kommer utredning og eventuell bygging. Groruddalen får da 1 milliard tilbake. Hvis det skjer.

8. T-bane til Nittedal. Ingen penger, ingen utredning.

9. Trikk til Tonsenhagen. Utredes. Kan komme trikk til Ulven i stedet. Satt av 1,9 milliarder. Om de brukes i dalen vet ingen.

10. Ruter legger ned en masse busstilbud i Groruddalen: Så når folk klager, og vi får noen busser tilbake, jo da fremstilles det som at det satses i Groruddalen. Har dere hørt om bussruter andre steder som legges ned?

For å oppsummere: De som gikk inn for Fornebubanen var Frp, Høyre, KrF og Venstre. Den skulle koste 4,5 milliarder. Nå er prisen 32 milliarder og de har ennå ikke begynt på siste stykke.
På 30 år har Groruddalen ikke fått gjennom et eneste prosjekt, tilbudet har blitt dårligere. Og nå skal det gå 20 år til uten at vi garantert får en eneste investering i kollektivtransport, enda befolkninga øker mest her og forurensinga er størst. Disse partiene bygger blokker slik at enda flere havner i rød støysone.

Dette er beskrivelsen av «Sviket mot Groruddalen». Når Ap nå jubler for ynkelige resultater, virker det som om de er fornøyd med å få et trøstemål gitt av Bærum i siste sekund. Hadde ikke Groruddalen fått trøstemålet kunne det jo hende at vi ikke gidder å bli med på Bærumspakka om 20 år.

Til da må vi betale bompenger i enda 20 år, hvis vi ikke gjør opprør og slår oss sammen med Nittedal, Lørenskog og Lillestrøm. Da kunne vi fått fart i sakene. Tenk hva vi kunne fått til for 25 milliarder kroner.

Ben Borgen,
medlem i Rødt

Kommentarer