SKUFFET: Leder av Oslo Rødt og bystyrerepresentant Siavash Mobasheri er skuffet over at Groruddalen ikke er tilgodesett i Oslopakke 3.
SKUFFET: Leder av Oslo Rødt og bystyrerepresentant Siavash Mobasheri er skuffet over at Groruddalen ikke er tilgodesett i Oslopakke 3.Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Historien gjentar seg: Groruddalen får ikke ei krone i Oslopakke 3

Det ble ikke satt av ei krone til viktige kollektivprosjekter i Groruddalen og Oslo sør. Det er nok en gang fasiten etter at bystyreflertallet med Høyre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre sa ja til den handlingsprogrammet for Oslopakke 3.

Oslopakke 3 er blitt til Vestkantpakke 3 der det enorme motorveiprosjektet E18 vestkorridoren får 60 milliarder og Fornebubanen får 30 milliarder. Bare i 2024 til 2027 går 15 milliarder til Fornebubanen. At Oslo bruker 2 milliarder til et nytt signalsystem på T-banen, som kommer hele byen til gode, blir som smuler å regne. Fornebubanen har allerede gått på en rekke milliardsprekker, og det er stor sannsynlighet for at budsjettet vil sprekke flere ganger.
Konsekvensen av bystyret flertallets vedtak om handlingsprogram for 2024-2027 for Oslopakke 3 er dette: T-bane mot Nedre Romerike (A-hus) og Volvatsvingen er skjøvet langt fram i tid. Ny sentrumstunnel på T-banen er lagt helt død. Tverrforbindelse for T-banen i Groruddalen er en fjern drøm. Disse prosjektene ville gi flere avganger på alle linjer.
Det er gledelig at Rødt fikk gjennom i bystyremøtet 21. juni at byrådet skal gå i dialog med Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet om en kort miljølokk over E6 ved Furuset, som ikke øker veikapasiteten og som bidrar til å redusere lokal miljøbelastning. Nå forventer vi at Arbeiderparti-leda byrådet tar dette vedtaket på alvor og informerer bystyret skikkelig mot slutten av året. Det er også bra at det er flertall for «Volvatsvingen», for denne delen av Fornebubane-prosjektet vil gi aller størst effekt østover (linje 5).
Å transportere en million mennesker i Stor-Oslo er ikke et lokalt anliggende. Å løse nærmiljøproblemene som statlige motorveier drar med seg, er faktisk statens eget ansvar. Samtidig er byggeprosjektene blitt så store og komplekse at det ikke er mulig å finansiere dem gjennom bompenger.
Stortinget blar opp for kapasitetsøkende motorveier, men vil ikke betale for nærmiljøprosjekter for å redusere helseskadelig støy og luftforurensing, blant annet for de som bor langs Trondheimsveien, E6 ved Manglerud, Lindeberg og Furuset. Tung- og gjennomgangstrafikken på disse veiene har økt de siste 40 årene. Det er ikke planer om tiltak til tross for at støyen er opp mot 16 ganger høyere enn tillatt grense langs noen av disse veiene.
Det koster ikke politikerne ett øre å snakke om lokk eller tunneler i Groruddalen når det er valgtid, men brutte valgkampløfter løser ingen problemer. Det virker som Oslopakke 3 er blitt stedet for samferdselsprosjekter i Groruddalen og ellers på Oslo øst som man ikke vil ha gjennomført.
Uansett hvor engasjerte beboerne er, og hvor mye kunnskap de har i disse sakene så blir de ikke hørt. De blir snakket etter munnen og får all verdens sympati i valgtider, men tiltakene mangler når valgresultatet er klart og de økonomiske prioriteringene gjøres. Politikernes løfter er mindre verdt enn papiret på rådhustoalettet.
Rødt Oslos alternativ er å skrote Oslopakke 3 og lage en kollektiv- og nærmiljøpakke for hele byen.
Oslo, Viken og staten må sette seg ned ved forhandlingsbordet og lage Oslopakke 4. Der må både byrder og nye prosjekter fordeles rettferdig, og staten ta sitt rettmessige ansvar. Samtidig må demokratiet tilbake, og bystyret og fylkestinget må ha mer å si enn de 6 utvalgte personene som i dag forhandler om Oslopakke 3.
Vi vil at Groruddalen og resten av Oslo øst skal komme bedre ut når pengene i Oslopakke 3 fordeles. Rødt vil fortsette å jobbe mot urettferdige avtaler og sende penger til Bærum. Vi vil jobbe for kollektivprosjekter som monner og for nærmiljøprosjekter som reduserer støy og luftforurensing for folk på Furuset, Lindeberg, Manglerud og ikke minst de som bor langs Trondheimsveien.

Siavash Mobasheri

Gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe