SER PÅ ARGUMENTENE: Slik innsenderen vurderer det vil et stor-fengsel på Bredtvet gjøre det mindre attraktivt å bo i området. Et fengsel gjør noe med både identifikasjon og boligpriser, og er nok et langt viktigere argument enn skogen i seg selv, mener Frp-reprsentanten Åge Ingebrigtsen. Bildet viser dagens kvinnefengsel, basert på det gamle guttehjemmet som sto her i sin tid. Foto:
SER PÅ ARGUMENTENE: Slik innsenderen vurderer det vil et stor-fengsel på Bredtvet gjøre det mindre attraktivt å bo i området. Et fengsel gjør noe med både identifikasjon og boligpriser, og er nok et langt viktigere argument enn skogen i seg selv, mener Frp-reprsentanten Åge Ingebrigtsen. Bildet viser dagens kvinnefengsel, basert på det gamle guttehjemmet som sto her i sin tid. Foto:Bilde 1 av 1

Derfor ønsker vi ikke et Oslo fengsel i vårt nabolag