Krigsskolen på Linderud

Kommentar:

Ruster opp militært, også i Groruddalen

Fredag kunngjorde regjeringen sine ambisjoner og planer for Forsvaret. I den store potten over områder som skal satses på var det endelig noe positivt sett med groruddalsøyne.

Sist fredag kunngjorde regjeringen sine ambisjoner og planer for Forsvaret. I den store potten over områder som det skal satses på var det også noe positivt sett med groruddalsøyne. At Krigsskolen og Lutvann leir skal oppgraderes er selvsagt godt for alle dem som bor i området, samt alle groruddøler som jobber ved de militære installasjonene.

Bakteppet er den usikre situasjonen i verden – ikke minst som følge av Russlands invasjon av nabolandet Ukraina. De neste 12 årene vil Norge investere i folk og utstyr i en grad vi aldri har sett før. I dag avtjener 6000 unge kvinner og menn sin førstegangstjeneste. Det skal økes med 4500 pr. år. I tillegg blir det nytt materiell, etabalering av nye militærleire og opprustning av andre – som her i Groruddalen.

I Groruddalen har vi to leire. På Linderud holder Hærens krigsskole til. Her utdannes høyere offiserer til Hæren. Du blir ikke general uten å ha gått på krigsskolen. Marinen og flyvåpenet har egne og tilsvarende skoler.

På den andre siden av dalen ligger Lutvann leir. Denne leiren deles mellom to aktører, Forsvarets etterretningstjeneste og Heimevernet i Stor-Oslo (hovedkvarteret).

Vi har alltid satt pris på å ha Forsvaret på plass i Groruddalen. Det gir mange ringvirkninger, ikke minst at det her er mange kompetanse-arbeidsplasser. Det gir både bredde og muligheter. Og tyngde.

At regjeringen nå har bestemt seg for å ruste opp de to leirene betyr at de vil satse videre i dalen, at de ikke går med flytteplaner som var tilfellet med Linderud for noen år siden, og det tar vi med oss – selv om bakteppet er så mørkt og trist som det nesten bare kan få blitt.