Forsvaret

Forsvarsbygg og Oslo kommune ved Bymiljøetaten på befaring av anleggsarbeidet. Prosjektsjef Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg og seksjonssjef Eivind Birkeland i Bymiljøetaten. Foto: Forsvarsbygg Foto: Forsvarsbygg
Forsvarsbygg og Bymiljøetaten i Oslo kommune møttes til befaring på Lutvann:

Underentreprenør får skylda for ulovlig gravearbeid

Abonnement
STILLE: Oberst Sigrid Engebretsen-Skaret ved porten til Linderud leir. Foto:

Stille på Krigsskolen, risikerer en stopp i utdanning av fremtidige offiserer

Abonnement
NÅDDE FRAM: Major Eldar Frøland sammen med Bjerke-elevene i auditoriet på Krigsskolen. Kaja Hamang, første rad med hvit genser, gir besøket tommel opp. Foto:
Bjerke vgs på Krigsskolen:

Fra elev til soldat

Abonnement