Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Furuset Vel støtter beboerinitiativet for å få stoppet saltingen av turveien

Styret i Furuset Vel vil med dette støtte det lokale beboerinitiativet på Furuset øvre, Ellingsrud vest om at Oslo kommune, Bymiljøetaten og deres underentreprenører umiddelbart må stoppe all salting av gang- og sykkelveien langs hele Gamle Strømsvei.

Det virker meningsløst at en veistump på ca. 400-500 meter skal ha barveisstandard, når resten av Gamle Strømsvei blir brøytet og strødd med grus eller sand.

Salting fører til avrenning. Dette skader vegetasjonen i hager, sårbare naturområder og bekkefar.

Saltingen motiveres blant annet med at den skal sikre tilnærmet barveistandard for syklister vinterstid. Så godt som alle syklister benytter nå sykler med piggdekk om vinteren, så for dem er snø og is ikke noe problem. De ønsker heller ikke salt på sykkelveiene, da saltet ødelegger syklene ganske raskt.

Gamle Strømsvei er en yndet turvei i seg selv og gir gode muligheter for å komme inn i skogsområdene i Østmarka. Saltet oppleves som en plage for hunder og for turgåere. Det er nytteløst å dra barna på akebrett eller kjelke.

Furuset Vel vil oppfordre Oslo kommune, Bymiljøetaten til å instruere sine entreprenører om umiddelbart å stoppe med salting også på denne delen av Gamle Strømsvei før miljøødeleggelsene blir for store.

Gamle Strømsvei på øvre Furuset.

Gamle Strømsvei på øvre Furuset.