Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Ta deg tiden til å ringe en venn!

Siden mars i 2020 da Oslo ble stengt ned har flere kjent på ensomhet, fått søvnvansker og kjenner på angsten. Vi har blitt mer sårbare under pandemien.

De som var sårbare før pandemien er de som er påvirket mest, og dessverre kan vi se en økning av psykiske plager.

Ikke bare psykisk, men også økonomisk har pandemien påvirket negativt. Derav utvikler flere angst for det som skjer og det som vil skje fremover. Det er en følelse av ikke å ha kontroll.

Fraværet fra arbeid og sosiale sammenkomster må vi ikke undervurdere hvordan påvirker oss. Dette er tyngende for mange, og mange er ikke synlige.

Nå nærmer påsken seg, hvor det i noen familier kan være økt inntak av alkohol som igjen fører til vold, mishandling og omsorgssvikt.

Jeg er så glad for at jeg er med i helse- og sosialutvalget som stadig snakker om og tar opp alvorligheten av dette og får fremmet det overfor byrådet slik at det bevilges midler til å hjelpe.

Vi har påpekt at psykisk helsevern vil ha behov for ytterligere ressurser i og etter pandemien.

Vi i FNB mener at mennesker med psykisk sykdomshistorie trenger et felleskap i sin hverdag. Det er et stort behov for dette tilbudet i vår by, og Fontenehusene, golf som terapi, Kirkens Bymisjon, Røde Kors har tilbud tilpasset deres behov. Vi har foreslått ytterligere støtte til alle disse i årets budsjett. Noe som gikk gjennom.

Jeg er bekymret, og vi må vi ta tak, vi må hjelpe og vi må se alvoret.

La oss slå ring om hverandre og bidra der vi kan. Det viktigste vi gjør nå er å ta vare på alle i byen vår, så får sykkelfelt og andre prosjekter legges på vent. Jeg oppfordrer alle til å ringe en venn de ikke har pratet med på lang tid. Det tar så liten tid, men gir så mye kjærlighet.