– Takk for all støtte

Vi har lyst til å rette en takk til alle som hver på sin måte støtter Rødtvet senior- og aktivitetssenter. Det varmer, og det gir inspirasjon og motivasjon til å stå på videre for det vi har tro på. At seniorsenteret er en av bydelens viktigste møteplasser. Med 40 års røtter. Samtidig med fremtiden foran seg.

Takk til Akers Avis Groruddalen som stiller opp og skriver om alt det positive som skjer på senteret vårt. Som på lederplass fremmer de eldres behov og forteller at slik seniorsenteret blir behandlet av bydelsdirektøren ikke burde være mulig. At nå er det tid for at senteret fredes.

Vi er heldige her i Groruddalen, som har en avis som fremmer det innbyggerne er opptatt av. 

Takk til bydelens politikere som år etter år bevilger tilskudd til seniorsenteret som gir grunnlag for drift. De lytter, erfarer og våger å handle utover bydelsdirektørens budsjettforslag. Når det gir mening. Når de har tro på at det er viktig nok, og er riktig. Her og nå, og ikke minst for fremtiden. For vi har ansvarlige politikere her i Bydel Grorud.

Rødtvet Seniorsenter ville for lengst vært lukket og låst, om det ikke var for de folkevalgte. 

Kan du forestille deg hvordan det ville sett ut? Om trivelige lokaler med utsikt over dalen, bygget for senioraktivitet, sto tomme og mørke. Senterets brukere var spredt for alle vinder. Uten sitt «andre hjem» som møteplass. Kan hende fylte de i stedet opp et par sykehjemsplasser, eller tre. 

Noen ganger kan vi finne den riktige veien å gå når vi forestiller oss fremtiden uten. God samfunnsøkonomi og et godt helse- og omsorgstilbud går gjerne hånd i hånd. Takk til Grorud BU for at de ser helheten, hvor seniorsenterets eksistens er viktig. Det er godt å ha et enstemmig bydelsutvalg som støttespillere. 

Til sist, men ikke minst. Takk til deg som er besøkende, bruker og frivillig. Takk til deg som heier på oss. På hver deres måte viser dere at Rødtvet seniorsenter er betydningsfullt for bydelens eldre – og er en sentral aktør i bydelens helhetlige tilbud ved å tilby tilrettelagte arbeidsplasser, praksisplasser og jobb for ungdom.

Bydelen er viktig for senteret. Senteret er viktig for bydelen. Vi som går der, trenger og trives i «vårt andre hjem». Her møter vi andre, dyrker våre interesser og bidrar med vår restarbeidskapasitet. Senteret bidrar til at vi holder oss friskere.

Takk til alle som stiller opp. Det er til det beste for hele bydelen.

Line Austrud-Hjelle, daglig leder, og Kristen Ødegaard, styreleder