LØREN

Åpent brev til byrådsleder Eirik Lae Solberg (H):

– Vi trenger en kommunal byarkitekt for Groruddalen

Groruddalen Miljøforum skrev i juni 2023 et åpent brev til byrådet, ved byrådsleder Raymond Johansen hvor vi ba om kommunal byarkitekt for Groruddalen.

Brevet ble offentliggjort i Akers Avis Groruddalen fredag 16. juni. Vi fikk ikke svar, så nå retter vi henvendelsen til det nye byrådet ved byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Utbyggingspresset i Groruddalen er stort. Det bygges både høyt og tett, og i enkelte av disse nye områdene har det startet et folkelig opprør fordi det ikke er gjort plass til parker, idretts- og lekeplasser.

Groruddalen Miljøforum (GM) ønsker å bedre bomiljøene i Groruddalen, særlig ved utbyggingen av nye boligområder. Økern/Løren/Hovin er for tiden aktuelle områder. GM ser med bekymring på dagens utbygging hvor det bygges tett og høyt med mye skygge og dårlige solforhold for beboerne.

Planene for Grorud sentrum som nylig har vært på høring skaper også bekymring. Tett i tett med blokker, ikke et sentrumsområde som skal være attraktivt for bydelens beboere.

Den 10. mai 2023 kunne vi lese over hele forsiden av Akers Avis Groruddalen at rådet for byarkitektur kommer med krass kritikk mot tendensen der det bygges høyt og tett på østkanten, uten at det samme skjer vest i byen. Det står i artikkelen som omhandler forslaget om utbygging av Selma Ellefsensvei 15 på Økern at «det er påfallende at denne type byområder, med så høye utnyttelser og høyhus, ikke foreslås i byens vestlige områder, men at det oppfattes som legitimt i byens østlige deler».

GM mener at denne uheldige utviklingen må stanses, og anbefaler at det som en start opprettes en egen arkitektstilling for Groruddalen tilknyttet Plan- og bygningsetaten, Groruddalsenheten. GM antar at en egen, kommunal Groruddals-arkitekt kan være med på å påvirke utviklingen i retning av høyere kvalitet i boligbyggingen. Det er behov for en sterkere motvekt mot utbyggerne som er opptatt av utnyttelsesgrad og best mulig avkastning på investeringene.

GM antar at en egen Groruddals-arkitekt kan være et viktig steg videre for bedre bokvalitet i Groruddalen. Befolkningen i Groruddalen skal ikke bare ha et sted å bo, men de skal også ha et godt sted å leve. Arkitekten kan bidra til å sikre at Oslo tenker mer helhetlig i prosjektene, og at vi etterlater Groruddalen i bedre stand til neste generasjon.

For Groruddalen Miljøforum

Torstein Winger, leder
Bjørn E. Engstrøm og Heidi Trøen, styremedlemmer